« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni46.667,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
23.11.2021, 10:31:02 systém Dražba byla ukončena
23.11.2021, 10:31:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1362084001 s nejvyšším podáním 46.667,- Kč
23.11.2021, 10:29:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
23.11.2021, 10:25:46 1362084001 Učiněno podání: 46.667,- Kč
23.11.2021, 10:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1362084001
23.11.2021, 10:00:03 systém Dražba byla zahájena
23.11.2021, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
23.11.2021, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
23.11.2021, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna