« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni10.590,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
03.11.2015, 10:30:06 systém Dražba byla ukončena
03.11.2015, 10:30:06 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 255149001 s nejvyšším podáním 10.590,- Kč
03.11.2015, 10:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
03.11.2015, 10:01:08 255149001 Učiněno podání: 10.590,- Kč
03.11.2015, 10:00:05 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
255149001
03.11.2015, 10:00:05 systém Dražba byla zahájena
03.11.2015, 09:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
03.11.2015, 09:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
03.11.2015, 09:58:03 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna