« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni86.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
28.04.2015, 12:01:04 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
28.04.2015, 12:01:04 systém Uděluji příklep dražiteli 7521210004 [Obec Cerhonice (IČ: 00511714 )] za nejvyšší podání 86.000,- Kč
28.04.2015, 12:00:34 systém Vypršel čas pro podání námitek
28.04.2015, 11:55:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
28.04.2015, 11:53:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
28.04.2015, 11:50:05 7521210004 Učiněno podání: 86.000,- Kč
28.04.2015, 11:49:17 7521210001 Učiněno podání: 85.000,- Kč
28.04.2015, 11:48:47 7521210004 Učiněno podání: 81.000,- Kč
28.04.2015, 11:47:54 7521210001 Učiněno podání: 80.000,- Kč
28.04.2015, 11:46:41 7521210004 Učiněno podání: 79.000,- Kč
28.04.2015, 11:45:55 7521210001 Učiněno podání: 77.000,- Kč
28.04.2015, 11:44:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
28.04.2015, 11:40:50 7521210004 Učiněno podání: 76.000,- Kč
28.04.2015, 11:40:29 7521210001 Učiněno podání: 75.000,- Kč
28.04.2015, 11:38:36 7521210004 Učiněno podání: 71.000,- Kč
28.04.2015, 11:38:04 7521210001 Učiněno podání: 70.000,- Kč
28.04.2015, 11:36:21 7521210004 Učiněno podání: 66.000,- Kč
28.04.2015, 11:35:41 7521210001 Učiněno podání: 65.000,- Kč
28.04.2015, 11:35:05 7521210004 Učiněno podání: 61.000,- Kč
28.04.2015, 11:35:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
28.04.2015, 11:31:53 7521210001 Učiněno podání: 60.000,- Kč
28.04.2015, 11:31:36 7521210004 Učiněno podání: 57.000,- Kč
28.04.2015, 11:30:30 7521210005 Učiněno podání: 55.555,- Kč
28.04.2015, 11:29:11 7521210001 Učiněno podání: 52.000,- Kč
28.04.2015, 11:28:35 7521210004 Učiněno podání: 51.000,- Kč
28.04.2015, 11:26:54 7521210001 Učiněno podání: 50.000,- Kč
28.04.2015, 11:25:47 7521210003 Učiněno podání: 46.000,- Kč
28.04.2015, 11:24:23 7521210001 Učiněno podání: 45.000,- Kč
28.04.2015, 11:22:39 7521210003 Učiněno podání: 41.000,- Kč
28.04.2015, 11:22:15 7521210005 Učiněno podání: 40.000,- Kč
28.04.2015, 11:18:21 7521210001 Učiněno podání: 35.000,- Kč
28.04.2015, 11:17:39 7521210003 Učiněno podání: 33.500,- Kč
28.04.2015, 11:16:58 7521210001 Učiněno podání: 28.233,- Kč
28.04.2015, 11:16:26 7521210003 Učiněno podání: 27.233,- Kč
28.04.2015, 11:03:49 7521210001 Učiněno podání: 26.233,- Kč
28.04.2015, 11:00:46 7521210003 Učiněno podání: 25.233,- Kč
28.04.2015, 11:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
7521210001, 7521210002, 7521210003, 7521210004, 7521210005
28.04.2015, 11:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
28.04.2015, 11:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
28.04.2015, 11:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno